Om

Törnskogs Revisionsbyrå startades av Eva Törnskog 1970. Vid årsskiftet 1978-79 anslöt även Håkan Törnskog till företaget. Lokalerna vart trånga och flytt gick till Hagsätra, där vi sedemera stannade i över 30 år.

 

1985 började nuvarande företagsledare, Björn Törnskog, på byrån. Han tog över företaget 2007.

 

Januari 2011 flyttades byrån till nuvarande adress i Johanneshov.

Våra kunder består främst av mindre ägarledda företag inom de flesta branscher. Samtliga företagsformer förekommer också.

Copyright © All Rights Reserved